Vare Våres værdiord

Hos ReTherm Kruge er vi sammen blevet enige om at arbejde sammen efter 4 værdiord.
Vi ser værdiordene som en slags aftale, der vil arbejde for at skabe en kreativ og positiv arbejdsplads for os selv og de virksomheder, der vælger at blive samarbejdspartnere med os.
Ordene skal gennemsyre den måde, vi behandler hinanden på, men også den måde, vi handler ud mod vores kunder på. ReTherm Kruges værdiord  er:  Sammen, Engagement, Viden og  Bedste kvalitet.